Právny predchodca našej dnešnej spoločnosti HERAKLES - NET, s.r.o., firma Herakles, vznikla v roku 1996 a zaoberala sa predajom počítačov a príslušenstva, programovaním a samozrejme servisom. Od roku 2005 sa začala zaoberať novou činnosťou, a to poskytovaním internetového pripojenia.

V roku 2012 všetky činnosti prevzala naša dnešná spoločnosť HERAKLES - NET, s.r.o. a už v tomto roku bola našou hlavnou činnosťou poskytovanie internetového pripojenia v Turzovke a okolitých obciach. Do roku 2017 sme šírili internet len pomocou WiFi technológií.

Od roku 2017 sme sa začali používať optické káble a postupne sa snažíme nahradiť pripojenie cez antény pripojením cez optický kábel. Zároveň sa snažíme rozširovať našu sieť aj do oblastí, kde to cez anténu nebolo možné.