Optický internet

Program 3

20 Mb/s
Download (sťahovanie) 
15 Mb/s
Upload (odosielanie)

10.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 4

100 Mb/s
Download (sťahovanie)
20 Mb/s
Upload (odosielanie)

15.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 5

200 Mb/s
Download (sťahovanie)
25 Mb/s
Upload (odosielanie)

20.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 6

300 Mb/s
Download (sťahovanie)
30 Mb/s
Upload (odosielanie)

26.00 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem


Wi-Fi internet

Program 3

8 Mb/s
Download (sťahovanie) 
1 Mb/s
Upload (odosielanie)

10.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 4

9 Mb/s
Download (sťahovanie)
2 Mb/s
Upload (odosielanie)

15.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 5

10 Mb/s
Download (sťahovanie)
2 Mb/s
Upload (odosielanie)

20.80 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem

Program 6

11 Mb/s
Download (sťahovanie)
2 Mb/s
Upload (odosielanie)

26.00 €

Cena za mesiac s DPH

35 €

Poplatok za pripojenie s DPH
Mám záujem


Ďalšie informácie:

  • Uvádzaná rýchlosť je maximálna, reálna (bežná) rýchlosť je 90% z uvádzanej
  • Minimálna rýchlosť je 40% z uvádzanej
  • Internet je bez časového obmedzenia, dátového obmedzenia a bez viazanosti
  • V poplatku za pripojenie je zriadenie internetového pripojenia ukončeného káblom (konektor RJ45)
  • Pridelenie vlastnej verejnej statickej IP adresy je na požiadanie. Cena je 3€ mesačne s DPH.
  • Pokiaľ máte záujem o pripojenie viacerých počítačov, je to samozrejme možné, ale nie je to zahrnuté v štandardnom poplatku za pripojenie. Počítače je možné pripojiť i bezdrôtovo, pokiaľ si zakúpite (alebo už vlastníte) wifi prístupový bod (AP), ktorý vám nakonfigurujeme. Koncové zariadenie môžete použiť podľa vlastného výberu.
  • V bytových domoch, ktoré sú pripojené cez optický kábel, ale rozvody do jednotlivých bytov nie sú realizované cez optický kábel (FTTB) sú rýchlosti 3 - 15/2Mb/s, 4 - 20/4Mb/s, 5 - 25/4Mb/s, 6 - 30/4Mb/s.